I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny

tel. (054) 282 23 13

sekretariat: pokój nr 108 (I piętro)

przewodniczący Wydziału: SSR Tomasz Krajewski

kierownik sekretariatu:  Rita Prusaczyk


Obsługa interesantów:

poniedziałek: 9.00-18.00

wtorek - piątek: 8.00-15.00

 

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Miasta:
- Aleksandrów Kujawski
- Ciechocinek
- Nieszawa
Gminy:
- Aleksandrów Kujawski
- Bądkowo
- Koneck
- Raciążek
- Waganiec
- Zakrzewo

 

 

Wykaz spraw rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym:
Sprawy rozpoznawane w trybie procesowym o:
• zapłatę do 75.000 złotych
• opróżnienie lokalu mieszkalnego
• opróżnienie lokalu użytkowego
• wydanie nieruchomości
• roszczenia o zachowek
• i inne
Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym
Sprawy rozpoznawane w postępowaniu egzekucyjnym między innymi o:
• nadanie klauzuli wykonalności
• zwolnienie od kosztów sądowych
• skargi na czynności komornika
• odtworzenie akt
• wyjawienie majątku
• w przedmiocie egzekucji z nieruchomości
• w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem
• i inne
Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym o:
• rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
• stwierdzenie nabycia spadku
• dział spadku
• podział majątku wspólnego
• zasiedzenie
• ustanowienie drogi koniecznej
• zniesienie współwłasności
• rozgraniczenie
• uznanie za zmarłego
• stwierdzenie zgonu
• stwierdzenie nabycia własności nieruchomości
• i inne

 

   Pisma składane przez strony zawierać muszą:
- oznaczenie rodzaju pisma (pozew bądź wniosek),
- dane osoby wnoszącej wraz z adresem,
- dane uczestników postępowania wraz z adresami,
- określenie żądania.
- podanie wartości przedmiotu sporu.
- uzasadnienie żądania,
- złożenie podpisu
 

Pozwy bądź wnioski złożone muszą być w tylu egzemplarzach ilu osób dotyczy sprawa +1 egzemplarz dla Sądu.


W przypadku. gdy strony łączyła umowa a wartość żądania wynosi do 10000zł, pozew należy
złożyć na formularzu urzędowym dostępnym w sekretariacie Wydziału lub na naszej stronie
w zakładce Dokumenty.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

 
We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu należy:
- oznaczyć osobę wnoszącą pismo (imię, nazwisko, adres)
- oznaczyć Sąd i podać sygnaturę sprawy
- uzasadnić wniosek z powołaniem się na brak możliwości ponoszenia kosztów sądowych bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny
- załączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym
- od wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie pobiera się opłat sądowych

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d