III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel. (054) 282 21 79

sekretariat pokój nr 124 (I piętro)

przewodniczący Wydziału: SSR Ludmiła Becińska

kierownik sekretariatu: Monika Małecka

 

Obsługa interesantów:

poniedziałek: 9.00-18.00

wtorek - piątek: 8.00-15.00

 

 

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Miasta:
- Aleksandrów Kujawski
- Ciechocinek
- Nieszawa
Gminy:
- Aleksandrów Kujawski
- Bądkowo
- Koneck
- Raciążek
- Waganiec
- Zakrzewo

 

 

 

 

Wydział rozpatruje następujące sprawy:

1.             W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • o demoralizację
 • o popełnienie czynów karalnych.  

2.             W postępowaniu procesowym:

 • alimenty  
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

3.             W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą  dorosłą
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego,
 • rozstrzygnięcie w sprawach istotnych dla rodziny
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym z dnia 19 sierpnia 1994 roku
 • skarga na czynności komornika
 • egzekucja wydanych przez sąd postanowień

4.             W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienie,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie  władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku kobiety
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • rozstrzygnięcie w istotnej dla dziecka sprawie w razie braku porozumienia między rodzicami
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
 • ustalenie kontaktów z małoletnim
 •  sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia  psychicznego  z dnia 19 sierpnia 1994 roku

 

UWAGA: Wnioski o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie rozpatruje Sąd Okręgowy we Włocławku.

 

 

 

Tabela Opłat  Sądowych w Wydziale Rodzinnym  i Nieletnich

•           zaprzeczenie ojcostwa

 

•           unieważnienie uznania

 

•           ustanowienie rozdzielności majątkowej

 

200zł.

 

 

•           zezwolenie na zawarcie małżeństwa

 

•           zmiana wyroku przekraczającego rozwód lub separację

 

w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

 

•           skarga na czynności komornika

 

100zł.

 

•           ukaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania

 

czynności lub nie przeszkadzania czynnościom wierzyciela

 

•           ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

 

•           sprawy nieprocesowe

 

40zł

 

•           opłata kancelaryjna

 

6zł.

 

•           ksero

 

1zł.

 

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d