Konta bankowe

UWAGA

W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze sądownictwa powszechnego

z dniem 1 lipca 2015 roku

wpłat dotyczących Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. należy dokonywać na poniższe rachunki bankowe

Sądu Okręgowego we Włocławku

W zakresie dochodów budżetowych OPŁATY SĄDOWE – dla SR w Aleksandrowie Kujawskim:

 13 1010 0055 2773 0050 8600 0000, (Narodowy Bank Polski)

W zakresie sum na zlecenie (ZALICZEK SĄDOWYCH) – dla SR w Aleksandrowie Kujawskim: (Bank Gospodarstwa Krajowego)

58 1130 1075 0002 6117 4520 0003.

W zakresie depozytów sądowych – dla SR w Aleksandrowie Kujawskim i SR:  (Bank Gospodarstwa Krajowego)

12 1130 1017 0021 1000 2890 0004 – waluta PLN,

82 1130 1017 0021 1000 2890 0005- waluta USD,

66 1130 1017 0021 1000 2890 0002 – waluta EUR,

93 1130 1017 0021 1000 2890 0001 – waluta CHF,

39 1130 1017 0021 1000 2890 0003 – waluta GBP.

W zakresie wydatków  budżetowych – dla SR w Aleksandrowie Kujawskim:

74 1010 1078 0035 2222 3000 0000 (Narodowy Bank Polski),

W zakresie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – dla SR w Aleksandrowie Kujawskim:

74 1130 1075 0002 6117 4520 0006 (Bank Gospodarstwa Krajowego)

W zakresie ZFŚS(AKCJA SOCJALNA) – dla SR w Aleksandrowie Kujawskim: (Bank Gospodarstwa Krajowego)

04 1130 1075 0002 6117 4520 0005.

W zakresie ZFŚS (POŻYCZKI MIESZKANIOWE) – dla SR w Aleksandrowie Kujawskim: (Bank Gospodarstwa Krajowego)

31 1130 1075 0002 6117 4520 0004

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d