System dozoru elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego

 Warunki odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego określa ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 7 września 2007 roku z późn. zm. ( Dz.U. z 2008 roku , Nr 172, poz. 1069 z późn. zm. w Dz.U. z 2010 roku, Nr 142 poz. 960).      

 Osoby zainteresowane i spełniające formalne warunki do odbywania kary w  systemie dozoru elektronicznego ( łączny okres kary pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku , osoba nie może być skazana w warunkach art. 64§2 kk, posiadanie  stałego miejsce zamieszkania, zgoda pisemna pełnoletnich domowników) ; mogą uzyskać informację w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Lipnie.     
Właściwym dla rozpoznania wniosków w zakresie orzekania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego  jest Sąd Okręgowy we Włocławku -III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych , ul. Długa 65 87-800 Włocławek .
  Poniżej dokumenty do pobrania :
 - wniosku skazanego 

 - oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących ze skazanym.  

Rejestr zmian dla: System dozoru elektronicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d